Powrót => Strona główna

L Liceum Ogólnokształcące jest szkołą wyposażoną w nowoczesny sprzęt komputerowy. Dysponujemy wieloma pracowniami, m. in. chemiczną, biologiczną, fizyczną, laboratorium językowym oraz siłownią. Każdy uczeń ma własną szafkę w szatni.

Szkoła utrzymuje stały kontakt z Ambasadą Brazylii oraz licznymi szkołami wyższymi i fundacjami. Organizujemy wyjazdy językowe do Niemiec czy Portugalii a także "białe' i "zielone" szkoły.

Na przełomie września i października organzujemy dla klas pierwszych wyjzady integracyjne do Wisły.

Zajęcia dodatkowe to: SKS (siatkówka lub koszykówka), siłownia, Koło Przyrodników Programu GLOBE, Grupa Wsparcia Wolontariuszy Osób Niepełnosprawnych, projekty i stałe badania środowiska przyrodniczego w ramach Miedzynarodowego Edukacyjno-Badawczego Programu GLOBE.

Młodzież bierze udział w olimpiadach przedmiotowych i różnych konkursach. Zdobywają tytuły Finalistów, co daje im możliwość wstępu na studia bez egzaminów.

W szkole realizowane są programy wychowawczo - profilaktyczne, związane z profilaktyką uzależnień (alkoholizm, narkomania), z bezpieczeństwem ucznia w szkole (współpraca z policją).

Budynek szkolny dostosowany jest do kształcenia młodzieży niepełnosprawnej. Dzięki doświadczonej kadrze pedagogiczno - psychologicznej organizowane są liczne warsztaty rozwijające umiejętności psychologiczne i pedagogiczne.

3 grudnia każdego roku organizujemy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Misja szkoły to:„Wychowanie człowieka obowiązkowego i wrażliwego na potrzeby innych”.

ZNAJDŹ NAS